مخروط افکنه های کرمان

Home مخروط افکنه های کرمان

مخروط افکنه حوضه آبریز درختنگان، یکی از مخروط افکنه های بزرگ ایران در ناحیه ای کاملا خشک، یعنی شمال شرق کرمان، است . این مخروط افکنه به واسطه فرسایش مواد در حوضه آبریز رودخانه درختنگان و ...مخروط افکنه های عظیم در داخل یا حاشیه بیشتر بیابان های ایران مرکزی (کال شور، قمرود، قره چای) که کاوش بعدی آن ها نشانه ای از تکرار دوره های بارانی در این نواحی است؛


دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی نقش تكتونيك و تغييرات اقليمي در تحول مخروط افكنه ها (مطالعه موردي مخروط افكنه هاي چاله سيرجان)عوارض ژئومورفیکی نواحی خشک به طور اعم و مخروط افکنه‌ها به طور اخص به علت ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد بودن، همواره در سطح جهان مورد توجه پژوهشگران بوده است و محققان کشورهای مختلف جهان به این نواحی توجه خاص داشته اند.


سایت علمی پژوهشی فایلینه در راستای پیشبرد اهداف علمی جامعه دانشگاهی و مهندسین در این مجموعه، نقشه پوشش گیاهی استان کرمان را ارائه نموه است. نقشه پوشش گیاهی، مجموعه ای از جوامع یا تیپ‌های گیاهی موجود در یک منطقه می باشد ...دشت های کرمان. شت‌های استان کرمان ... مخروط افکنه: مخروط افکنه‌های عظیم همانند مخروط افکنه نرماشیر بم و درختنگان شهداد با دشت‌های ریگی ...


برای انواع کویرهای اختصاصی، مثل کویرهای همراه با مخروط افکنه دلتایی، کویرهای c خیس همراه با نمکزار ولی بدون صفحات رسی و یک کویر با یک دریاچه دایمی و یک دریاچه فصلی کنار گذارده شده اند."مخروط افکنه حوضه آبریز درختنگان یکی از مخروط افکنه های بزرگ ایران در ناحیه ای کاملا خشک در شمال- شمال شرق کرمان است. این مخروط افکنه به واسطه فرسایش مواد در حوضه آبریز رودخانه درختنگان و ...


خیام، مقصود، مختاری، داود، ( 1382 )، ارزیابی عملکرد فعالیت‌های تکتونیکی بر اساس مرفولوژی مخروط افکنه ها : مورد نمونه مخروط افکنه های دامنه شمالی میشو داغ، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 44، ص 1- ص10.جاذبه های گردشگری استان کرمان: جاذبه های گردشگری استان کرمان به دو دسته تقسیم می شوند . 1 – جاذبه های طبیعی ... ه : مخروط افکنه های عظیم مانند مخروط افکنه نرماشیر بم و درختنگان شهداد با دشت های ...


منطقه مورد مطالعه در جنوب و جنوب شرقی شهرستان کرمان واقع شده است. خاک های مورد بررسی بر روی شش سطح ژئومورفولوژی مخروط افکنه (سطوح پایدار و ناپایدار)، پدیمنت سنگی، پدیمنت پوشیده، اینسلبرگ (inselberg)، دشت و سطوح انتقالی بین ...کنگلومرای مخروط افکنه غالبا" دارای رنگ قرمز است ولی در محیط های دریایی این رسوبات دارای رنگ خاکستری، سبزو یا آبی می باشد. در کنگلومرای های مخروط افکنه فسیل دریایی دیده نمی شود.


از نظر زمین شناسی 60 درصد رسوبات در ارتباط با دوره ترشیری تا پالئوژن بوده که رسوبات آبرفتی، مخروط افکنه های بادبزنی و رسوبات نمکی را در بر می گیرد. 15 درصد در ارتباط با دوره ترشیری تا نئوژن می ...پس از استخراج مخروط افکنه ها، با توجه به تغییرات سطح اساس، مورفولوژی توالی مخروط افکنه ها، موقعیت زمین شناسی و حوضه های زهکشی، در بخش شمالی و جنوبی چاله مقایسه و تجزیه و تحلیل شد.


نهشته های جریانی خرده دار در ابتدای مخروط افکنه یا مخلوط با نهشته های آبی به بخش میانی مخروط افکنه محدود بوده و در تمام توالیهای چینه ای مخروط افکنه ای ها غالب هستند.مَخروط اَفکَنه (که بادبزن آبرفتی هم نامیده شده) ته‌نشست‌های بادبزنی‌شکلی هستند که به‌وسیله رودخانه‌ها در محل‌هایی که شیب آن‌ها بطور ناگهانی کم می‌شود پدید می‌آیند. هنگامی که آبراهه‌ها از دره‌های پرشیب کوهستان ...


مخروط افکنه های بزرگ از نظر تشکیل سفره آب های زیر زمینی بسیار با ارزش اند ( شکل 2).نفوذ پذیری رسوبات دانه درشت این مخروط ها سبب می شود که آب های سطحی را به آسانی در خود ذخیره کنند .در خرم آباد ...چرا تخلیه نهاده‌های دامی محدود به یک بندر شده است؟ شانه خالی کردن ابراقتصادها از انجام مسئولیت اجتماعیشان در استان کرمان عارفه سیدکاظمی؛ از کرمان تا دروازه تیم ملی سهم ناچیز مردم کرمان از ظرفیت‌های عظیم بهشت معادن ...


محققان و کویرشناسان با عبور از مسیری به نام خورشید از غرب به شرق ناحیه کلوتها در بیابان لوت موفق شدند گودترین نقطه فلات ایران با ارتفاع 117 متر از سطح دریای آزاد را با نصب شاخص مزین به پرچم ایران مشخص کنند.این گسل در طول مسیر خود ، از مجاور روستاهای ده یعقوب ، علی آباد ، ناصریه ، نصرت آباد ، جاجین و شهر بردسیر زیر مخروط افکنه های جوان ، مدفون گردیده است .


مخروط افکنه های فعال با رنگ روشن تر نسبت به مخروط افکنه های غیر فعال مشخصند . مخروط افکنه های غیر فعال به این دلیل که عناصرشان در سطح بستر باقی مانده در نتیجه حرارت و نور خورشید ، به مرور زمان ...برای مرزبندی حوضه‌های آبریز و مخروط‌افکنه‌ها از نرم‌افزارهای Arc Hydrow‌ و Google Earth و برای رسم لوگ‌های ‌زمین‌شناسی از نرم‌افزار Rock Works 16 استفاده گردید.


مخروط افکنه: (Alluvial fan) . مخروط افکنه، مکانی پست، و نسبتا صافی است برای رسوبگذاری آرام و تدریجی مواد حاصل از فرسایش سنگ ها که در نتیجه این رسوبگذاری مخروط افکنه شکل بادبزن باز یا بخشی از مخروط را به خود می گیرد.2) در کنگلومر ای ه ای مخروط افکنه یل دریایی ی نمی ش و د. + * کنگلومرای مخروط افکنه غا ا" دارا ی رنگ قرمز است و ل ی در محیط های دریایی ی ن س بات دارای ر ن گ خاکستری، سبزو یا آبی می با شد.-


این گسل درطول مسیر خود ، از مجاور روستاهای ده یعقوب ،علی آباد، ناصریه ، نصرت آباد ، جاجین و شهر بردسیر زیر مخروط افکنه های جوان، مدفون گردیده است .گسل ها تعیین کننده خط کنیک و برجای گذاشتن مخروط افکنه هاست؛ ... قدیمی و تپه های قدیمی تر و یا از هوازدگی ماسه سنگ ها به خصوص پایکوه های رشته کوه کرمان تغذیه می شوند؛ ...


از آنجا که در طبیعت عوارض خاصی سیل گیر هستند (نظیر مخروط افکنه، دلتاها و دشت‌های سیلابی)، می‌توان در سطح این عوارض با توجه به تغییر توپوگرافی و تغییرات تُن (Tone) عکس هوایی شدت و ضعف خطر سیل و ...انباشتگی و یا فرسایش، دو روند تکاملی در مخروط افکنه های عظیم: مقایسه دو مخروط افکنه کواترنر سو و زفره در مرکز ایران ... مطالعه موردی منطقه بغیجان راور کرمان.


میانگین درصد مخروط گرایی در مخروطه افکنه های بخش غربی، مرکزی و شرقی گسل شکرآب به ترتیب برابر با 86 % ، 92 % و 90 % و همچنین میانگین ضریب کشیدگی (bs) به ترتیب برابر با 3.2 ، 2.33 و 2.92 است.گسل های موجود در استان کرمان . ... ده یعقوب ،علی آباد، ناصریه ، نصرت آباد ، جاجین و شهر بردسیر زیر مخروط افکنه های جوان، مدفون گردیده است . مکانیسم این گسل ، نیز مشابه دو گسل فوق الذکر می باشد.